KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

Uskoro krediti za stambeno zbrinjavanje mladih

25.05.2018. - Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević najavljuje: „Uskoro krediti za stambeno zbrinjavanje mladih“

zgradavladezdk

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će u sklopu seta mjera za podršku mladima, zajedno sa ASA Bankom Sarajevo formirati novu kreditnu liniju za kreditiranje stambenih potreba mladih.

S tim u vezi Vlada Kantona je imenovala Komisiju za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje mladih koja treba da definiše uvjete i kriterije za dodjelu kredita i objavi javni poziv.

Premijer Galijašević: „S novom kreditnom linijom i već ranije donesenim Zakonom o oslobađanju mladih poreza na promet nekretnina, Vlada Kantona potvrđuje svoje opredjeljenje za stvaranje povoljnih uvjeta za mlade u Zeničko-dobojskom kantonu“.

Press služba

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u