KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

Uskoro potpuni povratak porodica u Malješ

05.04.2017. - Moguć povratak u sedam stambenih objekata, a uskoro i u preostala četiri porodična objekta

sefcznurudinhrustoNurudin Hrusto, Šef Službe Civilne zaštite u općini Kakanj

Općinski štab civilne zaštite Kakanj na sjednici koja je održana u srijedu 5. aprila je konstatovao da su se stekli uslovi za povratak porodica u sedam stambenih objekata koji su uslijed pojave klizišta mjesec dana bile smještene na drugim lokacijama.

U toku su radovi na izgradnji zaštitnog zida čija će ukupna dužina iznositi 60 m. Po okončanju njegove izgradnje biće moguć povratak i u preostale četiri porodične kuće.
O trenutnom stanju radova smo razgovarali sa Šefom Službe za Civilnu zaštitu općine Kakanj Nurudinom Hrustom.

maljesdiozidaDio urađenih radova na zidu

Kakva je dinamika radova na podizanju zaštitnog zida?

HRUSTO: Radove usporavaju tehnički zahtjevi. Beton koji se ugrađuje ima vrijeme sušenje koje se mora ispoštovati. Između klizišta i zida mora se ugrađivati tačne definisani materijal. Bez obzira ne te okolnosti ipak se može reći da je to predviđena dinamika. Očekujemo da će kompletan zid biti završen za petnaestak dana.

Kada se očekuje povratak porodica u kuće koje se nalaze u tom području?

HRUSTO: Podsjećam da je izvršeno iseljavanje 13 domaćinstava iz 11 kuća.Na današnjem sastanku Općinskog štaba Civilne zaštite, u skladu sa preporukama geologa i stručnog tima koji svakodnevno prati stanje na klizištu, donijeli smo odluku da sedam stambenih objekata može primiti domaćinstva koja su iseljena. Četiri stambena objekta se nalaze neposredno ispod nožice klizišta. Nemaju posebno izražen sigurnosni rizik, a pošto još nismo u potpunosti očistili nožicu, jer je teren nepristupačan u ove objekte neće biti povratka, prema našim procjenama, sve dok zidom koji je u izgradnji ne osiguramo kompletno klizište. Onda ćemo razmatrati povratak porodica i u ova četiri objekta. Mi smo rekli da je to još mjesec dana, mada je već sada izvjesno da bi se to moglo dogoditi i ranije.

kucemaljesUskoro će biti moguć povratak u sve porodične objekte

Ovo je period kada se inače pojavljuju ili aktiviraju stara klizišta. Kakve informacije imate sa terena o poznatim ili potencijalnim klizištima?

HRUSTO: Nemamo nijednu prijavu o novim klizištima ili pomjeranju starih.Imamo registrovana klizišta iz 2014. godine ali nemamo zabilježenih kretanja niti šteta. Na većini smo poduzimali palijativne mjere. Kao Služba smo angažirali mašine ali smo i dodjeljivali materijale koji u nekim slučajevima i nisu bila dovoljna.Ipak, već treću godinu nemamo ugrožavajućih pomjeranja na tim klizištima.

Šta preporučujete stanovništvu u preveniranju klizišta na njihovim posjedima?

HRUSTO: U svom posjedu i oko svoje kuće, na vlastitoj imovini, ljudi trebaju poduzimati samoinicijativno određene mjere. To se odnosi na odvodnju voda, izradu potpornih zidova.Posebno je značajno kanalisati vode, bilo da su izvorske ili oborinske. Jer klizište u Malješu je pokazalo da postoji više uzroka za njegovo pojavljivanje, ali je činjenično stanje da je odnos prema korištenju vode i objektima koji su koristili za prikupljanje vode,bazen i kapitaža, dio bitnih uzroka za kretanje zemljišta.

A.Zekić/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u