KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

Utopljavanje Studentskog centra Univerziteta u Zenici

24.12.2017. - Pored već realizovanih 40 hiljada KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona uz pomoć Federalnog ministarstva prostornog uređenja implementira još 50 hiljada KM za toplotnu izolaciju objekata Studentskog centra u Zenici

utopljavanjestudentski

Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Josip Martić, ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja, potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta „Utopljavanje objekta Studentskog centra Univerziteta  u  Zenici“, kojim će se obuhvatiti finalizacija radova na toplotnoj izolaciji fasade objekta, u iznosu od 50.000.00 KM.

Sa ciljem postizanja planiranih efekata energetske efiksanosti objekta Studentskog centra, tokom 2017. godine  Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je uložila 40.000,00 KM u neophodne  prethodno građevinske radove, tako da će se osiguranjem dodatnih sredstava putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, tokom 2018. godine, ispuniti sve pretpostavke za ispunjavanje uvjeta planirane energetske efikasnosti objekta Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u