KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

Vlada štedila i postigla budžetski suficit

28.03.2017. - U sjedištu Zeničko dobojskog kantona održana Press konfeerencija na kojoj su prezentovani podaci iz izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu

pressvladezdk

Na Press konferenciji Vlade Zeničko dobojskog kantona saopšteni su neki od podataka iz Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2016. godinu, a koji je, prošle sedmice, usvojen na sjednici Vlade. Istaknuto je da je Zeničko-dobojski kanton 2016. godinu završio sa budžetskim suficitom od 5.267.050 KM. Ukupni prihodi Kantona iznosili su 281.105.390 KM, a rashodi 275.838.340 KM. O finansijskim tokovima govorio je resorni ministar Andrej Kajić, naglašavajući da je ovakav rezultat postignut zahvaljujući efektima primjenjenih mjera štednje.

Socijalna davanja

Vlada ZDK je prošle sedmice usvojila i Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava Ministarstva za rad i socijalnui politiku. Prema ovom izvještaju za različite vidove socijalnog davanja izdvojeno je oko 25 miliona KM. Najveću stavku čini transfer za naknade porodiljama za vrijeme porodiljskog odsustva sa poslo, a iznosi 8,8 miliona KM. Za smještaj u ustanove socijalne zaštite utrošeno je 5,58 miliona, a za dječije doplatke više od četiri miliona KM. Za civilne žrtve rata izdvojeno je 3,1 milion, a za stalne novčane pomoći 1,2 miliona KM.

Za puteva u ZDK izdvojeno devet miliona maraka

Za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području ZDK u prošloj godini je izdvojeno oko 6,5 miliona KM. U 2017. godini Direkciji za ceste za tekuće održavanje planiran je transfer od šest miliona KM, a za rekonstrukcije i investiciono održavanje još tri miliona KM.

ZDK u borbi protiv korupcije

Prezentacija Akcionog plana za borbu protiv korupcije, planirana je u sjedištu Zeničko dobojskog kantona u četvrtak 30. marta. U Vladi Kantona izražavaju zadovoljstvo što je urađen plan u kojem je sadržano 109 različitih aktivnosti koje bi se mogle poduzimati u cilju izrade Strategije za borbu protiv korupcije. Predviđeno je da se antikoruptivne aktivnosti poduzimaju u svim cjelinama i u svakoj organizacionoj jedinici kantonalne uprave.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u