KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

Zasjedala Skupština Kantona

15.06.2017. - Održana je 42. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa dnevnim redom od šest tačaka. Prihvaćeni su izvještaji o radu i poslovanju Univerziteta u Zenici, izvještaji u tri zdravstvene javne ustanove te informacije o stanju boračke populacije i o stanju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom

skupstina42

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju. Razlog za ovu Odluku proizilazi iz potrebe popune upražnjene pozicije jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2015. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2015. godinu.

U nastavku rada razmatrani su i zaključkom prihvaćeni izvještaji o poslovanju za 2016. godinu tri javne ustanove iz resora Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom Skupština je prihvatila: Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu te Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2016. godinu.

Na 42. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona su razmatrane i prihvaćene i dvije informacije i to Informacija o stanju u boračkoj populaciji na području Zeničko-dobojskog kantona (Ostvarivanje prava branilaca i članova njihovih porodica na području Zeničko-dobojskog kantona s osvrtom na rad i aktivnosti kantonalnih branilačkih udruženja), koja se tiče ostvarivanja prava navedene kategorije građana sa osvrtom na rad i aktivnosti njihovih kantonalnih udruženja. Informacija daje prikaz podataka koji se odnose na period 2015. i 2016. godine, a cilj Informacije je analitički prikaz problematike pitanja boraca i članova njihovih porodica, sa potrebnim konstatacijama i stavovima, te zaključcima i prijedlozima o budućem radu u ovoj oblasti.

Druga prihvaćena informacija je, Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini. Ova Informacija je takođe od posebnog značaja jer sadrži zaključke i preporuke resornog Ministarstva definisane na osnovu prezentiranih pokazatelja i potreba, kako lica u stanju socijalne potrebe i šire javnosti, tako i institucija/ ustanova, te organizacija civilnog društva sa naglaskom na nevladine i neprofitne organizacije.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u